Voor de ontwikkeling en echte groei van het junioren talent is het nodig dat een kind gemotiveerd is. Motivatie is het resultaat van een interactie tussen de jeugdige en zijn omgeving. We onderscheiden intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie is geheel afhankelijk van de aard van de activiteit en wordt meestal gestuurd door gevoelens van tevredenheid en voldoening. Ieder mens, van nul tot honderd plus, heeft zo zijn eigen "ingebakken" kader om gebeurtenissen aan zijn eigen intrinsiek waarden te toetsen. Extrinsieke motivatie is een motivatie die haar oorsprong heeft in factoren buiten het talentvolle kind. Dus gedrag aangewakkerd door beloning en/of straf uit de omgeving.

 

De wisselwerking tussen de beiden vormen van motivatie zorgt voor de prikkel tot wel of niet iets willen ontwikkelen. Het van binnenuit niet echt gedreven zijn kan positief worden beïnvloed door zaken/beloningen van buitenaf (kadootjes, snoepreisjes, andere hebbendingetjes). Als gevolg voelt het kind een grotere intrinsieke motivatie. Aardig is om te bedenken hoe standvastig deze is....

Onderzoek onder kindertalenten (die inmiddels volwassen zijn) toont aan dat alleen intrinsiek gemotiveerde kinderen de top haalden. Hoe kan het ook anders, denken wij dan. Talentvol groeien kan alleen in je eigen authentieke ritme.