Persoonlijkheidstypering is een goede manier om de ware aard te identificeren en te begrijpen. Vanaf de geboorte zijn voorkeuren zichtbaar. Gedurende je leven ontwikkel en verfijn je deze tot herkenbare types. Herkenning zit in waar we onze energie op richten, hoe we informatie in ons opnemen, hoe we vervolgens een beslissing nemen, en hoe we uiteindelijk de wereld om ons heen (proberen te) organiseren om te bereiken wat we willen.

 

Bij het Junior Colors programma respecteren we het eigen ritme van het kind en geven hem vanaf het begin de mogelijkheid zijn eigen initiatief te volgen. Groeien in je eigen ritme zorgt dat zelfcontrole en zelfbeheersing het mogelijke maakt om beter te bewegen, te leren, te spreken en te denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in zijn ontwikkeling.

 

We leren ouders, sportcoaches en leerkrachten vooral te vertrouwen op de aangeboren competentie van het kind en om het eigen ritme van het kind te respecteren. Al snel is het zichtbaar dat deze kinderen over het algemeen vrolijke, nieuwsgierige en coöperatieve kinderen worden. Hun intrinsieke motivatie wordt gestimuleerd, daar kan geen paaiende belofte of grootse cadeaus tegenop.